Charakterystyka Gminy

Gmina Choceń położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. Gmina graniczy z gminą Włocławek (od północy), z gminą Kowal (od wschodu), z gminą Lubień Kujawski (od południowego – wschodu), z gminą Chodecz (od południa) oraz z gminami Boniewo i Lubraniec (od zachodu). Całkowita powierzchnia gminy wynosi 99,87 km2, co stanowi 6,77% powierzchni całego powiatu włocławskiego i 0,56% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. Siedzibą gminy jest wieś Choceń, natomiast jej podstawową funkcją jest rolnictwo.

W wewnętrznym podziale administracyjnym gmina dzieli się na 28 jednostek sołeckich z 37 miejscowościami.

Dane statystyczne Choceń

Pod względem geograficznym gmina położona jest na Kujawach. Główną rzeką terenu gminy jest rzeka Lubieńka, przez teren gminy przepływa również rzeka Chodeczka. W Gminie Choceń lasy zajmują powierzchnię 180,47 ha i stanowią 1,8% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny znajduje się we wschodniej części gminy, wokół jeziora Lutoborskiego. Drugim bardzo istotnym elementem szaty roślinnej gminy są dawne parki podworskie wraz z zespołami dworskimi z XVIII i XIX w.

Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego gminy jest sześć zespołów dworskich wpisanych do rejestru zabytków. Ważnym czynnikiem turystyczno-rekreacyjnym są również malowniczo położone jeziora o łącznej powierzchni 358 ha. Największym z nich jest jezioro Borzymowskie zajmujące powierzchnię 209 ha. Poza tym na terenie gminy znajdują się jeziora Ługowskie, Krukowskie i Szczutkowskie, a także otoczone lasami jezioro Lutoborskie. Większa cześć terenów wokół jezior została przekształcona na działki rekreacyjno-turystyczne. W ten sposób gmina zyskała w kwestii przyszłościowego rozwoju turystycznego stwarzając warunki sprzyjające agroturystyce.

Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń

Lokalizacja i dostępność transportowa

Gmina Choceń położona jest w korzystnym dla jej rozwoju gospodarczego układzie komunikacyjnym:

 1. Autostrada A1 - Autostrada Bursztynowa – węzeł autostradowy Kowal – 6 km, węzeł autostradowy Włocławek Zachód – 10 km.
 2. W niewielkiej odległości od granic gminy przebiega droga krajowa nr 91 droga krajowa klasy GP łącząca Gdańsk, Tczew, Toruń, Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko oraz Częstochowę. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie.
 3. Na terenie gminy zlokalizowana jest droga wojewódzka 269 relacji Kowal – Szczerkowo (nacisk 10 ton na oś)
 4. Linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna – zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa

Drogi i kolej Choceń

Instytucje okołobiznesowe

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
https://www.strefa.gda.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu
http://coi.kujawsko-pomorskie.pl

Najważniejsi inwestorzy

Grupa SADCO Sp. z o.o.
https://sadco.pl

Grupa SADCO Sp. z o.o.
Grupa SADCO Sp. z o.o.
Grupa SADCO Sp. z o.o.

GARSAD Krukowo
http://www.garsad.pl/garsad/index.html

OBE Sp. z o.o.
http://www.owb.com.pl/pl/kontakt-pl

CK Frost Sp. z o.o. Śmiłowice
http://www.ckfrost.pl

Twój Market
http://twojmarket.pl/kontakt

Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza w Czerniewicach
http://www.shrczerniewice.pl

Potencjał ludzki, rynek pracy, edukacja

Miejscowość Choceń jest głównym ośrodkiem edukacyjnym w gminie. Dojazd do wszystkich szkół mieszczących się w Choceniu jest zapewniony poprzez uruchomiony bezpłatny transport autobusów szkolnych.

Mieszkańcy Chocenia i okolic mają możliwość umieszczania swoich najmłodszych dzieci w Przedszkolu Niepublicznym (obecnie, tj. w 2017 r. do przedszkola uczęszcza 109 dzieci, co oznacza wzrost w stosunku do 2009 r. o 68%).

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu uczy się obecnie 488 uczniów. W 1999 r. powstało Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, którego nowoczesny budynek został oddany do użytku w 2002 r., a obecnie w związku z reformą oświaty włączone zostało w strukturę szkoły podstawowej. Obiekt wyposażono w stołówkę a w 2009 r. oddano do użytku salę sportową, który to obiekt wzbogacił ofertę kulturalno-oświatową Chocenia. Obiekt przystosowany jest do rozgrywania gier zespołowych na poziomie krajowym, posiada szatnie dla 100 osób oraz widownię mieszczącą 254 osób. W tym samym budynku, funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Adama Mickiewicza oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Liceum i szkoła zawodowa prowadzone są przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń. W roku szkolnym 2016/2017 w liceum uczyło się 51 uczniów, do szkoły zawodowej uczęszczało 107 uczniów, a do liceum zaocznego 52 dorosłych.

Przy szkołach dokonano modernizacji boisk sportowo-rekreacyjnych. Modernizacja polegała na budowie boisk sportowych do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki, wykonaniu i zamontowaniu estrady oraz oświetlenia estrady, oznakowaniu boiska, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ogrodzenia z siatki oraz trawników dywanowych. Dzięki temu na tym terenie istnieje możliwość organizowania rożnego rodzaju imprez gminnych, jak np. dożynki, festyny. Zmodernizowane boiska są dostępne nie tylko dla dzieci i młodzieży uczęszczających do tutejszego gimnazjum, ale dla wszystkich chętnych.

Na terenie Chocenia działa Klub sportowy „Unia Choceń”. Organizowana jest Choceńska Liga Tenisa Stołowego, której głównym celem jest popularyzacja gry w tenisa stołowego, który od dawna jest jedną z dyscyplin wiodących na terenie gminy.

Ważne instytucje dla inwestora

 1. Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu - http://coi.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu - https://www.paih.gov.pl/pl
 3. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu - https://torun.direct
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - http://www.kowr.gov.pl
 5. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - https://www.strefa.gda.pl
 6. Powiatowy Urząd Pracy - https://torun.praca.gov.pl
 7. Polska Strefa Inwestycji
 8. Starostwo Powiatowe w Toruniu - https://www.powiattorunski.pl

Informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce można uzyskać pod adresem:
http://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach