Charakterystyka Gminy

Gmina Choceń położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. Gmina graniczy z gminą Włocławek (od północy), z gminą Kowal (od wschodu), z gminą Lubień Kujawski (od południowego – wschodu), z gminą Chodecz (od południa) oraz z gminami Boniewo i Lubraniec (od zachodu). Całkowita powierzchnia gminy wynosi 99,87 km2, co stanowi 6,77% powierzchni całego powiatu włocławskiego i 0,56% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. Siedzibą gminy jest wieś Choceń, natomiast jej podstawową funkcją jest rolnictwo.

W wewnętrznym podziale administracyjnym gmina dzieli się na 28 jednostek sołeckich z 37 miejscowościami.

Dane statystyczne Choceń

Poziom wynagrodzenia 2018 Choceń

Stopa bezrobocia 2018 Choceń

Pod względem geograficznym gmina położona jest na Kujawach. Główną rzeką terenu gminy jest rzeka Lubieńka, przez teren gminy przepływa również rzeka Chodeczka. W Gminie Choceń lasy zajmują powierzchnię 180,47 ha i stanowią 1,8% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny znajduje się we wschodniej części gminy, wokół jeziora Lutoborskiego. Drugim bardzo istotnym elementem szaty roślinnej gminy są dawne parki podworskie wraz z zespołami dworskimi z XVIII i XIX w.

Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego gminy jest sześć zespołów dworskich wpisanych do rejestru zabytków. Ważnym czynnikiem turystyczno-rekreacyjnym są również malowniczo położone jeziora o łącznej powierzchni 358 ha. Największym z nich jest jezioro Borzymowskie zajmujące powierzchnię 209 ha. Poza tym na terenie gminy znajdują się jeziora Ługowskie, Krukowskie i Szczutkowskie, a także otoczone lasami jezioro Lutoborskie. Większa cześć terenów wokół jezior została przekształcona na działki rekreacyjno-turystyczne. W ten sposób gmina zyskała w kwestii przyszłościowego rozwoju turystycznego stwarzając warunki sprzyjające agroturystyce.

Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń
Gmina Choceń

Lokalizacja i dostępność transportowa

Gmina Choceń położona jest w korzystnym dla jej rozwoju gospodarczego układzie komunikacyjnym:

 1. Autostrada A1 - Autostrada Bursztynowa – węzeł autostradowy Kowal – 6 km, węzeł autostradowy Włocławek Zachód – 10 km.
 2. W niewielkiej odległości od granic gminy przebiega droga krajowa nr 91 droga krajowa klasy GP łącząca Gdańsk, Tczew, Toruń, Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko oraz Częstochowę. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie.
 3. Na terenie gminy zlokalizowana jest droga wojewódzka 269 relacji Kowal – Szczerkowo (nacisk 10 ton na oś)
 4. Linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna – zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa

Drogi i kolej Choceń

Instytucje okołobiznesowe

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
https://www.strefa.gda.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu
http://coi.kujawsko-pomorskie.pl

Najważniejsi inwestorzy

Grupa SADCO Sp. z o.o.
https://sadco.pl

Grupa SADCO Sp. z o.o.
Grupa SADCO Sp. z o.o.
Grupa SADCO Sp. z o.o.

GARSAD Krukowo
http://www.garsad.pl/garsad/index.html

OBE Sp. z o.o.
http://www.owb.com.pl/pl/kontakt-pl

CK Frost Sp. z o.o. Śmiłowice
http://www.ckfrost.pl

Twój Market
http://twojmarket.pl/kontakt

Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza w Czerniewicach
http://www.shrczerniewice.pl

Potencjał ludzki, rynek pracy, edukacja

Miejscowość Choceń jest głównym ośrodkiem edukacyjnym w gminie. Dojazd do wszystkich szkół mieszczących się w Choceniu jest zapewniony poprzez uruchomiony bezpłatny transport autobusów szkolnych.

Mieszkańcy Chocenia i okolic mają możliwość umieszczania swoich najmłodszych dzieci w Przedszkolu Niepublicznym (obecnie, tj. w 2017 r. do przedszkola uczęszcza 109 dzieci, co oznacza wzrost w stosunku do 2009 r. o 68%).

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu uczy się obecnie 488 uczniów. W 1999 r. powstało Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, którego nowoczesny budynek został oddany do użytku w 2002 r., a obecnie w związku z reformą oświaty włączone zostało w strukturę szkoły podstawowej. Obiekt wyposażono w stołówkę a w 2009 r. oddano do użytku salę sportową, który to obiekt wzbogacił ofertę kulturalno-oświatową Chocenia. Obiekt przystosowany jest do rozgrywania gier zespołowych na poziomie krajowym, posiada szatnie dla 100 osób oraz widownię mieszczącą 254 osób. W tym samym budynku, funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Adama Mickiewicza oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Liceum i szkoła zawodowa prowadzone są przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń. W roku szkolnym 2016/2017 w liceum uczyło się 51 uczniów, do szkoły zawodowej uczęszczało 107 uczniów, a do liceum zaocznego 52 dorosłych.

Przy szkołach dokonano modernizacji boisk sportowo-rekreacyjnych. Modernizacja polegała na budowie boisk sportowych do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki, wykonaniu i zamontowaniu estrady oraz oświetlenia estrady, oznakowaniu boiska, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ogrodzenia z siatki oraz trawników dywanowych. Dzięki temu na tym terenie istnieje możliwość organizowania rożnego rodzaju imprez gminnych, jak np. dożynki, festyny. Zmodernizowane boiska są dostępne nie tylko dla dzieci i młodzieży uczęszczających do tutejszego gimnazjum, ale dla wszystkich chętnych.

Na terenie Chocenia działa Klub sportowy „Unia Choceń”. Organizowana jest Choceńska Liga Tenisa Stołowego, której głównym celem jest popularyzacja gry w tenisa stołowego, który od dawna jest jedną z dyscyplin wiodących na terenie gminy.

Ważne instytucje dla inwestora

 1. Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu - http://coi.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu - https://www.paih.gov.pl/pl
 3. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu - https://torun.direct
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - http://www.kowr.gov.pl
 5. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - https://www.strefa.gda.pl
 6. Powiatowy Urząd Pracy - https://torun.praca.gov.pl
 7. Polska Strefa Inwestycji
 8. Starostwo Powiatowe w Toruniu - https://www.powiattorunski.pl

Informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce można uzyskać pod adresem:
http://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach