Gmina Choceń. Lokalizacja ul. Północna

Nazwa lokalizacji: Gmina Choceń. Lokalizacja ul. Północna

Numer działki: 732,731 Obręb 0005 Choceń