The investment folder has been prepared as part of the “Implementing standards of investor support in local governments of the Kujawy-Pomerania Province”

The investment folder has been prepared as part of the “Implementing standards of investor support in local governments of the Kujawy-Pomerania Province”.

Choceń na targach

EXPO REAL w Monachium to jedne z największych targów europejskich, nic więc dziwnego, że przyciągają rzesze odwiedzających, głównie przedstawicieli biznesu z całego Świata.

Kolejne mikroinstalacje

Szanowni Państwo wniosek o dofinansowanie pn. „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonaną przez Komisję Oceny Projektów i otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwestii dofinansowania projektu. W związku z powyższym w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na dofinansowanie. A następnie ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę robót.

Inwestycja wodno- kanalizacyjna zakończona

Prace przy realizacji zadania pn.: Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:
    1.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
    2.    Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń zostały zakończone i odebrane.