Inwestycja wodno- kanalizacyjna zakończona

Prace przy realizacji zadania pn.: Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:
    1.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
    2.    Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń zostały zakończone i odebrane. 

Wykonawcą prac był Zakład Usługowy Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin.
Wartość inwestycji wyniosła 2.043.436,01 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. „Rozwój infrastruktury wodnościekowej”, Schemat: „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej”.

Celem projektu było wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach inwestycji udało nam się wybudować sieć kanalizacyjną i wodociągową w ulicy Jaśminowej i Różanej w miejscowości Choceń oraz sieć kanalizacji ciśnieniowej  w miejscowości Śmiłowice.

Prace przy inwestycji przebiegały bez żadnych zakłóceń. Firma wykonująca roboty wykonała je zgodnie ze sztuką budowlaną, sprawnie i rzetelnie. Teren inwestycji został doprowadzony do stanu pierwotnego.